17°
 

Langweer in de ban van Skûtsjesilen

Stelling: Inbraakpreventie

Het aantal inbraken in De Friese Meren is in 2013 toegenomen. Een speciale werkgroep is in het leven geroepen om de toename een halt toe te roepen. Dit gebeurt voornamelijk met het treffen van preventieve maatregelen die de bewustwording bij burgers verbeterd. Een goede zaak of verspilde moeite?

Inzetten op preventieve maatregelen om het aantal inbraken te verminderen is zinloos.
Stelling: Bomenkap

De beoogde bomenkap is met deze argumenten goed te verdedigen.

Aantal stemmen: 454

eens: 32%
oneens: 68%

De week van:
Ruth ter Voort

Ter gelegenheid van de fusie van  Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland vonden de afgelopen weken op de Brandemar zes bijzondere locatievoorstellingen plaats. Alle avonden waren uitverkocht.

Lees verder
Jan Brinksma

Aperitief (column):
Kaalslag

Nu er in gemeente De Friese Meren sprake is van een ongekende kaalslag is het met de beste wil van de wereld niet meer uit te leggen dat je tweehonderdduizend euro uittrekt voor een 'nieuwe' gemeentenaam.

Lees verder

De mens achter:
Klaziena van der Zee

Ze exploiteert samen met haar man Steven een activiteitenboerderij. Bovendien is ze verdienstelijk trombonist bij de Jouster Fanfare. In 'De mens achter' gunt Klaziena van der Zee (44) uit Rohel u een kijkje in haar keuken.

Lees verder

Nieuws uit de natuur:
Groene Keizersvlieg

Het is me niet duidelijk hoe de vlieg aan de naam Keizersvlieg (Lucilia caesar) komt maar ook in de Latijnse soortnaam caesar is het woord keizer terug te vinden. Naast de Groene keizersvlieg is er ook een Groene vleesvlieg (Lucilia sericata). Beide soorten zijn op het oog maar moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Lees verder

Snapshot:
Bruggen

Waar water is, zijn bruggen. De Friese Meren is een waterrijke gemeente en dus ook een brugrijke gemeente. Die zijn hier dus ook in alle soorten en maten te vinden.

Lees verder

Frysk:
Frysk op ’e dyk

Fia dyselde social media, dêr’t de foarige ôflevering fan de Fryske Rubryk oer gie, kaam ik yn ’e kunde mei ‘Frysk op ’e dyk’. In nijsgjirrige aksje, dy’t it wurdich is om ris wat fan tichteby te besjen. 

Lees verder