21°
 

Vakmanschap centraal op koopzondag Joure

Stelling: Uitrukken blusboot

Onlangs moest de blusboot van Langweer uitrukken om een zeilboot, die op De Kûfurd was vastgelopen, los te trekken. Is dit eigenljik wel een taak voor de brandweer, zolang er geen sprake is van een levensbedreigende situatie? De opvarenden kunnen ook gewoon een bedrijf bellen dat hen helpt. De brandweer ruimt ook al jaren geen oliesporen op de weg meer op. Daarvoor wordt tegenwoordig een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. 

De brandweer moet ook gewoon vastgelopen boten lostrekken.
Stelling: Gratis trouwen

DFM moet stoppen met het gratis kunnen trouwen

Aantal stemmen: 414

eens: 52%
oneens: 48%

De week van:
Ruth ter Voort

Ter gelegenheid van de fusie van  Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland vonden de afgelopen weken op de Brandemar zes bijzondere locatievoorstellingen plaats. Alle avonden waren uitverkocht.

Lees verder

De mens achter:
Klaziena van der Zee

Ze exploiteert samen met haar man Steven een activiteitenboerderij. Bovendien is ze verdienstelijk trombonist bij de Jouster Fanfare. In 'De mens achter' gunt Klaziena van der Zee (44) uit Rohel u een kijkje in haar keuken.

Lees verder

Nieuws uit de natuur:
Huiskraai

In het weekend zij we op familiebezoek in Schiedam geweest. Zaterdag was ons doel het strand van Hoek van Holland. In Hoek van Holland zagen we huiskraaien. Een bijzondere soort kraai die verder in Nederland eigenlijk niet voorkomt.

Lees verder

Snapshot:
Kerkje Haskerhorne

Het kerkje aan de Haulsterweg 1 in Haskerhorne herbergt een aantal bijzondere elementen, zoals de grafzerken, het orgel, de preekstoel en het doopgebeuren.

Lees verder

Frysk:
Frysk op ’e dyk

Fia dyselde social media, dêr’t de foarige ôflevering fan de Fryske Rubryk oer gie, kaam ik yn ’e kunde mei ‘Frysk op ’e dyk’. In nijsgjirrige aksje, dy’t it wurdich is om ris wat fan tichteby te besjen. 

Lees verder